MALTA UNIVERSITY PUBLISHING

 

Malta University Publishing

Ever since its inception in 1995, Malta University Publishing has been producing and selling scholarly works and journals of research relevant to any branch of studies at the University of Malta. It has produced and continues to produce books that do credit to Malta’s rich cultural heritage. It also publishes and sells textbooks that are on the syllabus for the matriculation exams and the University.

List of Books

Il-Poezija Maltija

The Value Crisis

Problems in Applied Ethics

Peopled Silence

Introduction to Logic

Systems of Knowledge Bk 1

Ilma, Blat u Hajja (NEW EDITION) 2011

Maltese Oral Poetry & Folk Music (pb)

Birgu, A Maltese Maritime City(2 Volumes)

Rhythmic Training

Folktales of Malta & Gozo (pb)

Karissime Gotifrida

Il-Kritika Migbura PB

Il-Kritika Migbura HB

Journal of Anglo Italian Studies

Journal of Mediterranean Studies

Pynchon

Qawsalla

Life on the Line

Mezzi di communicazione e input ling

Fondazjoni Anton Mikiel Vassalli

Six Modern Artists (pb)

Six Modern Artists (hb)

Luciano Micallef

Daniel Callus

L-ghasafar (pb)

L-ghasafar (hb)

Translating Reality

It-teorija u l-prattika tat-traduzzjoni letterarja Franciz-Malti

Journal of Anglo Italian Studies

In-Narrattiva tal-Letteratura

Biological Concepts

Journal of Mediterranean Studies

Journal of Anglo-Italian Studies

Il-Glossarju

In-Nisga tal-Hsieb No. 1

In-Nisga tal-Hsieb No. 2

L-Istejjer tar-Ronnie

Aktar Stejjer tar-Ronne

Monografija – Pawlu Aquilina

Monografija – Maria Grech Ganado

It-Traduzzjoni tal-Ligi Ewropea

Bejn Haltejn

Journal of Mediterranean Studies Vol 20 No 1

Bejn Haltejn [Sillabu tal-Malta (MATSEC)]

Ħrejjef taż-Żmienna

Il-Moħħ fl-Ilsien

Translation Studies from Malta

Six Modern Artists 

Luciano Micallef

The Sweet Kiss of Awareness

Iċ-Ċittadinanza fis-Soċjetà ta’ Żmienna (Noti għall-Eħami taċ-ĊES tal-Istudji Soċjali)

The Emergence of a Maltese Teachers Corps (from modest origins to strength in unity 1800-1919)

Rhythmic Training (Music)

Education Research Monograph Series Vol. 1, 2, 3, 4 & 5

Dizzjunarju tan-Negozju u l-Kontabilità

Psychology and the Arts – Perceptions and Perspectives 

Ilma, Blat u Ħajja

L-Għasafar li jbejtu fl-ambjent naturali tal-gŻejjer Maltin

Translating Reality

The Essential Oliver Friggieri

 

For more details, please visit www.maltauniversitybooks.com